اگر شما به دنبال خداوند میگردید یا شاید با و آشنا هستید.

یک صفحه از کتاب مقدس برای شما ترجمه شده است.

شما میتوانید کلام را به صورت مجانی دریافت یا تکسیر نمایید

لطفآ به دوستان خود در صورت تمایل از سایت ما اطلاع دهید.

 

 

پیام انجیل    

                                                                    

 

هر شاگرد فارسی                                                   

 

link       

English language website