Dầu Quý Vị là người đang tìm kiếm Chúa hay là đã biết Ngài rồi, một trang Sứ điệp Thánh Kinh bên dưới đây được viết cho Quý Vị.  Quý Vị có thể in và sao ra bao nhiêu bản cũng được, hoàn toàn miễn phí.  Xin Quý Vị vui lòng cho bạn bè của Quý Vị biết về trang mạng của chúng tôi.

 

Một Trang Sứ Điệp Thánh Kinh                                

 

Sứ Điệp Thánh Kinh trong 90 ngôn ngữ                            

 

Giải đáp cho những thắc mắc của cuộc sống                           

               

Phim về Cuộc Đời Chúa Giê-xu                  

                                               

Phim về Cuộc Đời Chúa Giê-xu, phía Bắc        

 

Kinh Thánh Online

 

 

English language website